Privatumo politika

 

1. Pirkėjui užsakant prekes, pardavėjas prašo nurodyti prekių pristatymui būtinus asmeninius duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefoną). Pardavėjas patvirtina, kad visi šie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo ir pristatymo tikslais ir įsipareigoja neatskleisti jų tretiesiems asmenims.
2. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
3. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
4. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų internetinius tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą.
5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

Informacijos siuntimas
1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Elektroninės parduotuvės nurodytu adresu.
3. Nesiunčiame vartotojams elektroninio pašto šiukšlių ar nepageidaujamos informacijos elektroniniu paštu, išskyrus svarbius elektroninio pašto laiškus apie pirkimo vykdymus/pavedimus ar informaciją, kuriai vartotojas davė savo sutikimą.

Baigiamosios nuostatos
1. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, pagal Pardavėjo registruotos buveinės vietą.

Siekiant sklandesnių Pirkėjo ir Pardavėjo santykių, bei sėkmingo elektroninės parduotuvės darbo, taisyklės gali būti papildytos.

MB "Guldenas" Kudreshov underwear elektroninė parduotuvė, e-kudreshov.lt © 2021. Teisės saugomos
info@e-kudreshov.lt | +370 609 17765

Krepšelyje

prekių nėra